Poznaj nas

FUNDACJA TOWARZYSTWO WETERYNARYJNE

Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne wspiera cierpiące zwierzęta oraz pomaga właścicielom czworonogów, którzy znajdują się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej i nie mają możliwości samodzielnego ponoszenia kosztów leczenia swoich czworonogów. Opieką weterynaryjną obejmujemy także zwierzęta porzucone oraz te, które przebywają w domach tymczasowych. W naszej fundacyjnej przychodni pracuje fachowy zespół lekarzy weterynarii, który każdego dnia walczy o zdrowie i życie zwierząt. Rokrocznie pomagamy blisko kilkudziesięciu czworonogom, zapewniając im pełne wsparcie ambulatoryjne.

 

Bank Karmy  ma na celu pomoc biednym osobom, którzy opiekują się czy są właścicielami zwierząt domowych, przbywają w trudnych warunkach finasnowych i nie stać ich na kupno odpowiedniej karmy.

Bank karmy:

1. Dokarmiamy i przekazujemy karmę osobom karmiącym zwierzęta wolnożyjące i bezdomne. Karmimy dziesiątki bezdomnych zwierząt rocznie.

2. Przekazujemy karmę Ośrodkom Opieki Społecznej, które najlepiej znając sytuacje ekonomioczną swoich podopiecznych przekazują ją najbardziej potrzebującym osobom, które opiekują się i są włąścicielami cierpiących, niekiedy niedożywionych zwierząt. Dzięki tym działaniom karmimy setki zwierząt rocznie.

 

 

W 2021 ROKU BANK KARMY ZEBRAŁ I PRZEKAZAŁ JUŻ PONAD 7 TON KARMY DLA PONAD 1 TYSIĄCA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH ZWIERZĄT