Darowizny Karmy

Jesteś przedsiębiorcą i posiadasz niesprzedaną żywność dla zwierząt dobrej jakości?

Przekaż ją do BANKU KARMY jako darowiznę bez obciążeń podatkowych i pomóż ludziom będących w trudnej sytuacji zatroszczyć się o ich zwierzęta. 

Prosimy o kontakt z Fundacją Towarzystwo Weterynaryjne, kontakt mailowy: tw@towarzystwoweterynaryjne.org lub telefoniczny: +48 730 330 622.
Wskażemy Ośrodek MOPS lub magazyn, do którego należy przesłać karmę. 

 

Co się dzieje z przekazaną przez Ciebie darowizną?

Po odbiorze żywność od darczyńcy jest przechowywana w placówkach Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Na ten moment akcja obejmuje kilka placówek na terenie Warszawy.

Bank Żywności rejestruje w systemie magazynowym darowizny zgodnie z dokumentem otrzymanym przez darczyńcę i potwierdzonym przy odbiorze darowizny. Pozwala to na pełną przejrzystość dystrybucji darowizn.

Na potwierdzenie przekazania produktów do Banku Żywności przedsiębiorca otrzymuje protokół zdawczo-odbiorczy, dokument WZ (wydania z magazynu), fakturę wewnętrzną lub umowę darowizny.

 

Dlaczego warto oddać żywność?

Przede wszystkim pomagasz najbardziej potrzebującym ludziom, którzy na co dzień korzystają z pomocy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Większość z nich posiada zwierzęta, które otacza miłością i opieką. Nie mając możliwości materialnych, często powyższe osoby kosztem rezygnacji z własnych potrzeb zabezpieczają godny byt swoim pupilom, bądź zupełnie odwrotne nie mają środków na zapewnienie odpowiedniej karmy dla swoich zwierząt*

Powyższe okoliczności, w których znajduje się cześć naszej populacji pokazują, że nie ma dobrego wyjścia z trudnej sytuacji.

 

 

*W Polsce 1,6 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, czyli na miesięczne utrzymanie dysponują kwotą mniejszą niż 600 zł.
Wybór pomiędzy kupnem jedzenia a karmy wydaje się oczywisty, jednak często bywa tak, że kierując się miłością zapominamy o sobie. 

Pomysł stworzenia Banku Karmy ma na celu wsparcie ludzi i ich zwierząt borykających się z trudną sytuacją materialną.