Kontakt

Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne
ul. Kijowska 11, 03-747 Warszawa

strona: www.towarzystwoweterynaryjne.org
e-mail: tw@towarzystwoweterynaryjne.org

 

Dla mediów i patronatów

Arkadiusz Drewicz
Prezes Fundacji  

e-mail: a.drewicz@towarzystwoweterynaryjne.org
tel.: + 48 730 330 622